kerk in nijbroek

Een PKN-gemeente in de IJsselstreek

Hoofdmenu

Inlogformulier

De kerk in Nijbroek valt voor de Belastingdienst in de categorie Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). De ANBI-status geldt voor de diaconie en voor de kerkrentmeesters.

Om te voldoen aan de voorwaarden moet voor zowel de diaconie als de kerkrentmeesters de volgende informatie beschikbaar zijn. 

A. Algemene gegevens

Naam van de gemeente: Protestantse Gemeente te Nijbroek 

Het RSIN- of fiscaal nummers is als volgt:

Diaconie:                 824133924

De contactgegevens staan op de Contact-pagina 

B. Samenstelling bestuur

De bestuurlijke samenstelling is te vinden op de Contact-pagina 

C. Doelstelling en visie 

De doelstelling van de instelling:  

D. Beleidsplan

De beleidsplannen van zowel de diconie als de kerkrentmeesters zijn opgenomen bij het betreffende college onder het menu-item Kerkenraad. Het beleidsplan van de landelijke kerk leest u in:  'Beleidsplan voor de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland'. De ANBI status betreft een groepsbeschikking vanuit de landelijke kerk. 

E. Beloningsbeleid 
    Hiervoor wordt verwezen naar de arbeidsvoorwaarden Protestantse Kerk. Zie Actief in de Kerk - Arbeidsvoorwaarden

F. Verslag activiteiten
    Een jaarlijks verslag van de uitgeoefende activiteiten, op hoofdlijnen en in begrijpelijk Nederlands. 

G. Voorgenomen bestedingen
    Een beknopt overzicht van de voorgenomen bestedingen met toelichting daarop (begroting). 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 

     Een financiĆ«le verantwoording: samenvatting van de staat van baten en lasten met toelichting over het afgesloten boekjaar:

 

 

ANBI publicatie van de diaconie: