kerk in nijbroek

Een PKN-gemeente in de IJsselstreek

Pastoraat en kerkenraad

Nadat ds T.J.S. van Staalduine eind april 2023 afscheid heeft genomen van onze gemeente, is deze vacant. Ds J. (Jos) de Heer, die in Nijbroek woont is de ambulante predikant voor de periode dat dat nodig is. Intussen wordt het beroepingswerk opgestart en hopen we dat op termijn de ontstane vacature weer wordt ingevuld. Als gemeente vinden we het prettig dat de predikant in ons midden werkt en woont en op die manier deel uitmaakt van onze (kerkelijke) leefgemeenschap in Nijbroek. Wanneer u contact wilt hebben met ds de Heer dan vindt u de benodigde gegevens op de contactpagina.


Hebt u vragen aan de kerkenraad in het algemeen, mail ze dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Vrijwel maandelijks verschijnt het kerkblad van de gemeente. Het kerkblad opent met een meditatief gedeelte en bevat daarnaast verschillende soorten informatie over en voor de gemeente. Het kerkblad verschijnt op papier en digitaal, u kunt het ook tegen kostprijs per post ontvangen. Wanneer u een abonnement wilt kunt u dit melden bij Marja Kleiboer (zie de contactpagina) of per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De kerk in Nijbroek valt voor de Belastingdienst in de categorie Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). De ANBI-status geldt voor de diaconie en voor de kerkrentmeesters.

Om te voldoen aan de voorwaarden moet voor zowel de diaconie als de kerkrentmeesters de volgende informatie beschikbaar zijn. 

A. Algemene gegevens

Naam van de gemeente: Protestantse Gemeente te Nijbroek 

Het RSIN- of fiscaal nummers is als volgt:

Kerkrentmeesters:   824133912

     Het KvKnr van de Protestantse gemeente te Nijbroek is: 76424839

De contactgegevens staan op de Contact-pagina 

B. Samenstelling bestuur

De bestuurlijke samenstelling is te vinden op de Contact-pagina 

C. Doelstelling en visie 

De doelstelling van de instelling:  

D. Beleidsplan

De beleidsplannen van zowel de diconie als de kerkrentmeesters zijn opgenomen bij het betreffende college onder het menu-item Kerkenraad. Het beleidsplan van de landelijke kerk leest u in:  'Beleidsplan voor de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland'. De ANBI status betreft een groepsbeschikking vanuit de landelijke kerk. 

E. Beloningsbeleid 
    Hiervoor wordt verwezen naar de arbeidsvoorwaarden Protestantse Kerk. Zie Actief in de Kerk - Arbeidsvoorwaarden

F. Verslag activiteiten
    Een jaarlijks verslag van de uitgeoefende activiteiten, op hoofdlijnen en in begrijpelijk Nederlands. 

G. Voorgenomen bestedingen
    Een beknopt overzicht van de voorgenomen bestedingen met toelichting daarop (begroting). 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 

     Een financiĆ«le verantwoording: samenvatting van de staat van baten en lasten met toelichting over het afgesloten boekjaar:

 

ANBI publicatie van de kerkrentmeesters: